Friday, November 12, 2010

Katipunan Blood Oath

Official Katipunan oath of membership written in Katipunan code and signed in blood.
Tiktik - Jose Turiano SantiagoK xxx K xxx K xxx

ģ vģz

Z xxx ģxxx B xxxZkcy sn Txrnzllc Szlltñzgc, llzllzllxvpz sz llgzjzll ģ Dncs zt ģ bzyzll llz npzg tztz’gcl ģ bcc’g atzpz’gzll z’g vģz adzfnjzllzll ģ K xxx K xxx K xxx ģ vģz Z xxx ģ B xxx ñllgztzll z’g kzllnyz’g vga jnfnv llz vzvzsdzll zt vzpzkñllgzll, sxlldnll sñyz g pnknt vztz, szkjcjcfzll z’g jzfzt llz vģz kzkzpxxx sz jzfzt llz pzllgzllnb zt sz pzgkzkznjzllgzll lnjz, Llzllxllxvpz zt llzllgzllgzkc rñll llzvzll zkc llz vzg pntzgzll sz kzllnjx’g vģz Pnllxllc, fxzg llz vzg tzksnj sz kzllnjz’g, sz allnjz’g vģz axtzszll zt bnjñl zt tztzjzzll kc’g zkc’g dxgc llz kxsz’g nbxbxbc. Dntc sz kzsxjztz’g fnllzfzrzp.Tnktnk18/2/94

___________________

Deciphered

K xxx K xxx K xxx

ng mga

A xxx ng B xxxAkoy si Turiano Santiago, nananumpa sa ngalan ng Dios at ng bayan na ipag tatangol ng boong katapangan ang mga kadahilanan ng K xxx K xxx K xxx ng mga A xxx ng B xxx ingatan ang kaniyang mga lihim na mamasdan at mapakingan, sundin siya ng pikit mata, saklolohan ang lahat na mga kakapxxx sa lahat na panganib at sa pagkakailangan nila, Nanunumpa at nangangako rin naman ako na mag pitagan sa kanilang mga Pinuno, huag na mag taksil sa kanilang, sa kanilang mga kautusan at bilin at tatalaan kong aking dugo na kusang ibububo dito sa kasulatang hinaharap.Tiktik

18/2/94

No comments:

Post a Comment